หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 131  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 108  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562 [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 113  
 
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 121  
 
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 107  
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่14 [ 1 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 47  
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 [ 1 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 49  
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 [ 1 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 47  
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 [ 1 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศเรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 31 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 104  
 
  (1)