หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่14 [ 1 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 20  
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 [ 1 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 23  
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่5 [ 1 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 20  
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 [ 1 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศเรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 31 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเรื่องปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง ประกาศรายชื่ิอผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 15 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่5 [ 18 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง [ 16 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)