หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 9 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
แผนอัตรกำลัง 3 ปี [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
แบบประเมินความพึงพอใจ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 17  
 
ยกเลิกประกาศสอบราคาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 [ 28 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ ผลการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตันแบบเปิดข้างเทท้าย [ 13 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเรื่องแก้ไขเอกสารสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด1ตัน [ 30 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด1ตันแบบเปิดข้างเทท้าย [ 29 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 63  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 [ 29 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 14  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2