หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 


นางสาวนุศรา จั่นวงศ์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
โทร : 081-9061068
 
 


ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1


ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2


ว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวนุศรา จั่นวงศ์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
โทร 081-9061068


นางสาวดวงตา ทองมูล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 081-2999100


นางสาวนิตยา สราญชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 088-5040615


นางสาวพชรวรรณ อ้นไชยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : โทร 081-7577656


นางสาวดวงตา ทองมูล
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร 081-2999100
 
 
 


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-669-334