หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางจัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีพื้นที่ประมาณ 13.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,602 ไร่ มีระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ถึง อำเภอวิเศษชัยชาญ ประมาณ 8 กิโลเมตร และระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ถึง จังหวัดอ่างทอง ประมาณ 25 กิโลเมตร  
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หน้าโคก อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด  จำนวน 2,068  คน

ชาย จำนวน   982    คน คิดเป็นร้อยละ 47.49

หญิง จำนวน 1,086 คน คิดเป็นร้อยละ 52.51
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  610      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย        150.4   คน/ตารางกิโลเมตร
ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทำสวนผลไม้ และทำสวนผัก
 
 
  พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจักมีหมู่บ้าน    ทั้งหมด   8   หมู่บ้าน   ดังนี้
 
หมู่ที่ 1 (บ้านสามเรือน)
หมู่ที่ 2 (บ้านสามเรือน)
 
หมู่ที่ 4 (บ้านหัวตาล ไม่มีราษฎรอาศัยอยู่)
หมู่ที่ 5 (บ้านละโว้, บางกะลา)
 
หมู่ที่ 10 (บ้านเหรียญทอง)
หมู่ที่ 12 (บ้านน้ำพุ)
 
หมู่ที่ 13 (บ้านคลองพูล, บ้านซอนตะวัน, บ้านคลองคต, บ้านดงตาล)
หมู่ที่ 14 (บ้านท้องคุ้ง)
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสามเรือน 39 50 89 21  
2   บ้านสามเรือน 18 14 32 11
  5   บ้านละโว้, บางกะลา 272 310 582 185  
10   บ้านเหรียญทอง 54 53 107 24
  12   บ้านน้ำพุ 32 32 64 16  
13   บ้านคลองพูล, บ้านซอนตะวัน, บ้านคลองคต, บ้านดงตาล 306 325 631 187
  14   บ้านท้องคุ้ง 261 302 563 166  
    รวม 982 1,086 2,068 610
ข้อมูล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง แบบรายงานบัญชีคนในบ้าน (ทร.14) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบางจักโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ทุ่งนา ไม่มีภูเขาและป่าไม้ สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำน้อย และลำคลองไหลผ่าน เหมาะที่จะทำการเกษตรกรรม