หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องกรองน้ำประปา หมู่ 5 (ศูนย์ปฎิบัติธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 5 บ้านหมอกาญจนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)