หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หนองแม่ไก่   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ค. 2565
ทต.ม่วงเตี้ย   ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
ทต.เกษไชโย   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565
ทต.ไชโย   จ้างโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลไชโย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชโย วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ม่วงเตี้ย   ซื้อยางรถตู้ ทะเบียน นข-1777 อ่างทอง ทะเบียนครุภัณฑ์ 001-58-0002 จำนวน 4 เส้น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.ม่วงเตี้ย   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่นอนยางพารา จำนวน 25 ผืน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.โผงเผง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.หัวตะพาน   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนติดตั้ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค. 2565
ทต.เกษไชโย   จ้างจัดทำป้ายพระสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.ตลาดใหม่   ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 245