หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 


นายบุญเสริม เพ็งแจ่มศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
 


พ.ต.อ.คณธัช ชูตระกูล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก


นายประสงค์ กลัดแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
 
 


นายสุนทร กองประดิษฐ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก


นางสารี่ คงอ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก


นางจุไร กลั่นเรืองแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก


นายภูดิศ พัดพิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก