เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 
โครงการวันมาฆบูชา  
 

18 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จัดโครงการวันมาฆบูชา
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเข้าใจถึงหลักธรรมคำสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสานความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียน และทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 14.33 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย