เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และ ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครนายก และ จังหวัดนครราชสีมา  
 

โครงการฝึกอบรมสัมมนา
และ
ทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ประจำปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๒

ณ จังหวัดนครนายก และ จังหวัดนครราชสีมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 10.17 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย