หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 
โครงการ อบต.สีขาว  
 

13 พ.ค. 2562
ด้วยปัจจุบันปัญหายาเสพติด ได้ทวีความรุนแรงขึ้นและระบาดเข้าไปในชุมชนหลายชุมชน
ประกอบกับรัฐบาลได้จัดทำยุทศาสตร์เพื่อที่จะหยุดยั้งปัญหาของการระบาดยาเสพติด
จึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน รณรงค์และเอาจริงเอาจังกับปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่จะสนองนโยบายของรัฐบาล จึงจัดทำโครงการ อบต.สีขาว ตรวจหาสารเสพติดในบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 09.13 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย