หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 

 
โครงการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ การทำม้าก้านกล้วย การละเล่นพื้นบ้านของไทย  
 

๗ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจัก จัดโครงการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ การทำม้าก้านกล้วย การละเล่นพื้นบ้านของไทย
ม้าก้านกล้วย นอกจากเด็กๆจะทำเล่นได้เอง วัสดุก็หาง่าย วิธีเล่นก็ฝึกความคิด ฝึกการเล่นเป็นหมู่คณะมีผู้นำ ผู้ตาม วิธีเล่นก็เหมาะกับเด็กๆ ได้ออกกำลังกาย ได้เคลื่อนไหวเหมาะแก่วัยของเด็กๆ ม้าก้านกล้วยเป็นการละเล่นที่ง่ายและมีประโยชน์และเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับความรู้และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
2. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน
4. เพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2563 เวลา 14.03 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/23

ลำดับภาพที่ 2/23

ลำดับภาพที่ 3/23

ลำดับภาพที่ 4/23

ลำดับภาพที่ 5/23

ลำดับภาพที่ 6/23

ลำดับภาพที่ 7/23

ลำดับภาพที่ 8/23

ลำดับภาพที่ 9/23

ลำดับภาพที่ 10/23

ลำดับภาพที่ 11/23

ลำดับภาพที่ 12/23

ลำดับภาพที่ 13/23

ลำดับภาพที่ 14/23

ลำดับภาพที่ 15/23

ลำดับภาพที่ 16/23

ลำดับภาพที่ 17/23

ลำดับภาพที่ 18/23

ลำดับภาพที่ 19/23

ลำดับภาพที่ 20/23

ลำดับภาพที่ 21/23

ลำดับภาพที่ 22/23

ลำดับภาพที่ 23/23
<<
>>
X