หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  
 

๖ มีนาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID19)
จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ในประเทศจีน เริ่มจากเมืองอู่ฮั่น และต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อในทุกมณฑล และยังพบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มี.ค. 2563 เวลา 15.30 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 657 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/38

ลำดับภาพที่ 2/38

ลำดับภาพที่ 3/38

ลำดับภาพที่ 4/38

ลำดับภาพที่ 5/38

ลำดับภาพที่ 6/38

ลำดับภาพที่ 7/38

ลำดับภาพที่ 8/38

ลำดับภาพที่ 9/38

ลำดับภาพที่ 10/38

ลำดับภาพที่ 11/38

ลำดับภาพที่ 12/38

ลำดับภาพที่ 13/38

ลำดับภาพที่ 14/38

ลำดับภาพที่ 15/38

ลำดับภาพที่ 16/38

ลำดับภาพที่ 17/38

ลำดับภาพที่ 18/38

ลำดับภาพที่ 19/38

ลำดับภาพที่ 20/38

ลำดับภาพที่ 21/38

ลำดับภาพที่ 22/38

ลำดับภาพที่ 23/38

ลำดับภาพที่ 24/38

ลำดับภาพที่ 25/38

ลำดับภาพที่ 26/38

ลำดับภาพที่ 27/38

ลำดับภาพที่ 28/38

ลำดับภาพที่ 29/38

ลำดับภาพที่ 30/38

ลำดับภาพที่ 31/38

ลำดับภาพที่ 32/38

ลำดับภาพที่ 33/38

ลำดับภาพที่ 34/38

ลำดับภาพที่ 35/38

ลำดับภาพที่ 36/38

ลำดับภาพที่ 37/38

ลำดับภาพที่ 38/38
<<
>>
X