หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 

 
โครงการครูเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง  
 

วันที่ ๒๑-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจัก จัดโครงการครูเยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นกิจกรรมของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนทราบข้อมูลและสภาพปัญหาของนักเรียนที่แท้จริง  ทำให้มีข้อมูลสารสนเทศสำหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงตามความต้องการและสามารถแก้ปัญหานักเรียนได้ตรงประเด็น  ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ  อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  และคุณครู และผู้ปกครอง  ทำให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและไว้วางใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางจัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 16.17 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย