หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 

 
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เด็กและผู้ปกครอง เรื่องศิลปะ  
 

๑๙  กุมพาพันธ์  ๒๕๖๔
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก  จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้เด็กและผู้ปกครอง  
เรื่องศิลปะ  
๑.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์
๒. เพื่อฝึกสมาธิให้เด็กใจเย็นและมีความละเอียดรอบคอบ
๓. ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขจากสิ่งรอบตัวง่ายๆผ่านกิจกรรม
๔ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัยเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะ
๕ ให้ผู้ปกครองและเด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และเห็นพัฒนาการของเด็กๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2564 เวลา 13.54 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/35

ลำดับภาพที่ 2/35

ลำดับภาพที่ 3/35

ลำดับภาพที่ 4/35

ลำดับภาพที่ 5/35

ลำดับภาพที่ 6/35

ลำดับภาพที่ 7/35

ลำดับภาพที่ 8/35

ลำดับภาพที่ 9/35

ลำดับภาพที่ 10/35

ลำดับภาพที่ 11/35

ลำดับภาพที่ 12/35

ลำดับภาพที่ 13/35

ลำดับภาพที่ 14/35

ลำดับภาพที่ 15/35

ลำดับภาพที่ 16/35

ลำดับภาพที่ 17/35

ลำดับภาพที่ 18/35

ลำดับภาพที่ 19/35

ลำดับภาพที่ 20/35

ลำดับภาพที่ 21/35

ลำดับภาพที่ 22/35

ลำดับภาพที่ 23/35

ลำดับภาพที่ 24/35

ลำดับภาพที่ 25/35

ลำดับภาพที่ 26/35

ลำดับภาพที่ 27/35

ลำดับภาพที่ 28/35

ลำดับภาพที่ 29/35

ลำดับภาพที่ 30/35

ลำดับภาพที่ 31/35

ลำดับภาพที่ 32/35

ลำดับภาพที่ 33/35

ลำดับภาพที่ 34/35

ลำดับภาพที่ 35/35
<<
>>
X