หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 

 
หนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน(สำหรับประชาชนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) กำหนดให้ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดห้ามออกนอนกเคหะสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง

   จังหวัดอ่างทองจึงประชาสัมพันธ์รูปแบบหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานและออกนอกพื้นที่ระหว่างเวลา โดยสามารถยื่นได้ที่ว่าการอำเภอ ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 10.55 น. โดย คุณ กัลยกร วิหกเหิน

ผู้เข้าชม 19 ท่าน