หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางจัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 


 
การประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566  
 

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566

      17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ได้ดำเนินการประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก

โดยการดำเนินการดังกล่าวสามารถรายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สรุปได้ ดังนี้

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
    การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอความต้องการ ในการแก้ไขเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงประเด็น

2.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
    ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. ผู้แทนภาคราชการในพื้นที่ ตัวแทนภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น สมาชิก อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน

3.ผลจากการมีส่วนร่วม
   มีการนำข้อเสนอแนะจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในการเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566-25670) เพิ่มเติม และนำเสนอต่อผูับริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ในการอนุมัติงบประมาณดำเนินการ เพื่อนำโครงการหรือกิจกรรมที่เพิ่มเติมมาดำเนินการได้จริง สามารถแก้ไขความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

4.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
   มีการนำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชนที่ได้รับ ไปดำเนินการเพิ่มเติมกิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถพัฒนาท้องถิ่นหรือพื้นที่ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างตรงประเด็น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2566 เวลา 12.57 น. โดย คุณ กัลยกร วิหกเหิน

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X