หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 

 
ประชุมคะอนนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักดประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2564  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ครั้งที่ 2/2564
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2563 เวลา 09.23 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 32 ท่าน