หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 

 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรื้อซ่อมสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 เส้นทางเข้าอบต.บางจัก กม.ที่0+590  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการกันเงินงบประมาณ) โครงการรื้อซ่อมสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 เส้นทางเข้าอบต.บางจัก ก.ม. ที่ 0+590 ถึง ก.ม. 0+650 ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 14.45 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 166 ท่าน