หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 

 
ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  
 

     ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ

      องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก จึงให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

      โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และผู้ปกครอง ปฎิบัติตามมาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 09.19 น. โดย คุณ ลักษณาวีย์ นิ่มหงษ์ชัย

ผู้เข้าชม 107 ท่าน