หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง แผนการจัดจ้างซ่อมถนนคสล.ม.13  23 ก.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเป็นประเภทสามัญ  28 ส.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  25 ส.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  25 ส.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการรับสินบน  25 ส.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  25 ส.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  25 ส.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  25 ส.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลดขยะด้วยแนวคิด 3R  21 ส.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่องมาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  17 ส.ค. 2563 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-669-334