หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวตะพาน   รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2562   27 ธ.ค. 2573 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2563   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจักเรื่องกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   2 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โผงเผง   รายละเอียดแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน2562   2 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โผงเผง   รายละเอียดแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน2561   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   ประการเจตจำนงของผู้บริหารในการต้อต้านการทุจริต   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   นโยนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   2 ก.ค. 2563 1
กิจการสภา ทต.ม่วงเตี้ย   ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ปี2562   1 ก.ค. 2563 3
กิจการสภา ทต.ม่วงเตี้ย   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่1 ปี2562   1 ก.ค. 2563 1
กิจการสภา ทต.ม่วงเตี้ย   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่1 ปี2562   1 ก.ค. 2563 0
กิจการสภา ทต.ม่วงเตี้ย   กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2562   1 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.อบทม   ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563   1 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.อบทม   ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563   1 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โผงเผง   เรื่องพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน   1 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โผงเผง   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแท่ง   1 ก.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 220
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-669-334