หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หัวตะพาน   สรุปผลการสำรวจความฑึงพอใจของประชาชน   3 ส.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางจัก   รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 2 สิงหาคม 2564   3 ส.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   จังหวัดอ่างทองตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและของช่วยเหลือประชาชน   2 ส.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ   2 ส.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แสวงหา   ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30)   2 ส.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แสวงหา   คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ   2 ส.ค. 2564 9
ข่าวกิจกรรม ทต.แสวงหา   ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย   2 ส.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แสวงหา   คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1720/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง (ฉบับที่ 14)   2 ส.ค. 2564 11
ข่าวกิจกรรม ทต.เกษไชโย   รายงานการผลปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเกษไชโย ประจำวันที่ 27,29-30 กรกฎาคม 2564    2 ส.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.เกษไชโย   รายงานการผลปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลเกษไชโย ประจำวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564    2 ส.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางจัก   รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564   1 ส.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางจัก   รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564   31 ก.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เกษไชโย   มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับประชาชานที่กักตัว 14 วัน    31 ก.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางจัก   ประกาศ ปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษของ ศพด.อบต.บางจัก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   30 ก.ค. 2564 13
กิจการสภา ทต.เกษไชโย   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกษไชโย สมัยสามัญสมัยแรก   30 ก.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เกษไชโย   โครงการรถ MOBILE พาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน ด้วยจะมีสินค้าธงฟ้าช่วยเหลือประชาชน มาจำหน่ายในราคาถูก จากกระทรวงพานิชช่วยประชาชน    30 ก.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ศรีพราน   มอบของยังชีพและเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในตำบลศรีพราน ตามโครงการ มีแล้วแบ่งปัน   30 ก.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ศรีพราน   มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย   30 ก.ค. 2564 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 295
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-669-334