หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศ/คำสั่ง/มาตรการ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศยกเลิกเอกสารที่ทางราชการออกให้ [ 24 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในปีที่ผ่านมา [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่องมาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)