หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)