หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางจัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 [ 24 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 109  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2563 [ 3 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 113  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 146  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 146  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 152  
 
กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ [ 13 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 164  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 210  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 219  
 
พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 17 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 220  
 
รวมระเบียบปฏิบัติอื่นที่เกี่่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 211  
 
รวมระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1681  
 
รวมพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 215  
 
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 251  
 
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ [ 23 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 220  
 
(1)    2