หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 107  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 141  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 173  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 100  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี ครั้งที่ 2 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 158  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 119  
 
แก้ไข ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่ 2 [ 13 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 93  
 
แก้ไข ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ครั้งที่ 1 [ 13 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 259  
 
แผนดำเนินงาน ปี 2561 [ 13 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 13 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 24 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 150  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 18 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 115  
 
  (1)     2      3