หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 13 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 [ 14 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (e-plannacc) [ 24 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ขอเชิญผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.บางจัก ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 100  
 
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 95  
 
ผู้บริหารสูงสุดพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการทุจริต [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 95  
 
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
  (1)     2