หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอเชิญผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.บางจัก ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ผู้บริหารสูงสุดพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นการทุจริต [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
มุมประชาสัมพันธ์การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 10 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรในสังกัด [ 18 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2