หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2563 พร้อมประกาศมาตรการปี 2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
มุมประชาสัมพันธ์การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
  (1)