หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางจัก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ [ 9 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ [ 9 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนครู [ 12 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 13 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ครั้งที่ 1/2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
จัดส่งสมาชิกสภาอบต.เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
เผยแพร่คู่มือสมรรถนะ (Competency) ประกอบการสรรหา การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 1/2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสังกัด [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
คำสั่งรักษาราชการแทนทุกส่วนราชการในสังกัด [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
คำสั่งปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
คำสั่งปฏิบัติราชการแทนทุกส่วนราชการ [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2      3