หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางจัก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 
  ประชากรตำบลบางจัก มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณี  
 
 
  สถาบันและองค์กรทางศาสนาที่ประชาชนในพื้นประกอบกิจกรรมทางศาสนา   จำนวน   3   แห่ง
 
วัดคลองพูล (พื้นที่อยู่ในเขตตำบลบางจักแต่ขึ้นกับตำบลหลักแก้ว)
 
วัดนางชำ (อยู่ในเขตตำบลคลองขนาก)
 
วัดบางจัก (อยู่ในเขตเทศบาลบางจัก)
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจักมีโรงเรียนที่อยู่ในเขต จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองพูล
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (อนุบาล 3 ขวบ) โรงเรียนวัดคลองพูล
 
สถานที่อ่านหนังพิมพ์ จำนวน 2 แห่ง
 
ศาลาประชาคม จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
สถานบริการสาธารณสุขที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจักมี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจัก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำพุ

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
  พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางจักอยู่ในเขตความผิดชอบของ สถานีตำรวจภูธรตำบลบางจัก และมีอาสาสมัครพลเรือน อปพร. ช่วยดูแลความปลอดภัย และความสงบสุขในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-669-334