หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนุศรา จั่นวงศ์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
โทร : โทร 081-9061068
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางพชรวรรณ อ้นไชยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-7577656


นางสาวนิตยา สราญชื่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-504-0615


นางสาวนุศรา จั่นวงศ์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9061068


นางสมลักษณ์ วุฒิวัย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษาฯ
โทร : 091-2602088