หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวดวงตา ทองมูล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-299-9100
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนิตยา สราญชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-504-0615


นางสาวพชรวรรณ อ้นไชยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-757-7656


นางสาวดวงตา ทองมูล
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษาฯ
โทร : 081-299-9100