หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวดวงตา ทองมูล
หัวหน้าสำนักปลัด
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนิตยา สราญชื่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพชรวรรณ อ้นไชยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวดวงตา ทองมูล
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษา