หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวนุศรา จั่นวงศ์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
โทร : โทร 081-9061068
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางกนกพันธุ์ หนูแดง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 090-5594445
นางสาวนุศรา จั่นวงศ์แก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-9061068
นายพงษ์พจน์ เรืองช่วย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-8027240
นางสมลักษณ์ วุฒิวัย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษาฯ
โทร : 091-2602088