หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวดวงตา ทองมูล
หัวหน้าสำนักปลัด
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนิษฐ์รฐา ปิยะจารุสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนิษฐ์รฐา ปิยะจารุสกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวดวงตา ทองมูล
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษา