หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 
 
* * * ว * * * ุ * * * ฒ * * * ิ * * * ส * * * ถ * * * า * * * ป * * * น * * * ิ * * * ก * * * * * * ร * * * ั * * * บ * * * เ * * * ซ * * * ็ * * * น * * * ต * * * ์ * * * แ * * * บ * * * บ * * * * * *
 

* * * ว * * * ุ * * * ฒ * * * ิ * * * ส * * * ถ * * * า * * * ป * * * น * * * ิ * * * ก * * *   * * * ร * * * ั * * * บ * * * เ * * * ซ * * * ็ * * * น * * * ต * * * ์ * * * แ * * * บ * * * บ * * * * * *
* * * ต * * * ิ * * * ด * * * ต * * * ่ * * * อ * * *   * * * น * * * ร * * * ฤ * * * ท * * * ธ * * * ิ * * * ื * * *   * * * ส * * * ุ * * * ท * * * ธ * * * ิ * * * ส * * * ั * * * ง * * * ข * * * ์ * * * * * *
* * * โ * * * ท * * * ร * * *   * * * 0 * * * 8 * * * 6 * * *   * * * 6 * * * 1 * * * 0 * * *   * * * 5 * * * 2 * * * 8 * * * 2 * * *   * * *

เขียนโดย   * * * ค * * * ุ * * * ณ * * * * * * น * * * ร * * * ฤ * * * ท * * * ธ * * * ิ * * * ์ * * * * * * ส * * * ุ * * * ท * * * ธ * * * ิ * * * ส * * * ั * * * ง * * * ข * * * ์ * * * * * *

วันที่ 13 ก.ค. 2562 เวลา 14.19 น. [ IP : 171.98.27.219 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 


 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-669-334