หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
ศาสนสถานศูนย์รวมใจในตำบลบางจัก
รพ.สต.บ้านน้ำพุ
รพ.สต.บางจัก
ใส่ใจสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลบางจัก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
1
2
3
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางจัก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ส.ค. 2558
 
 
 
ศูนย์เด็กเล็กอบต.บางจักเปิดเรียนเมื่อไหร่  32 1 21 พ.ค. 2564
อบต.ปิดเนื่องจากโควิดไหม  58 1 16 เม.ย. 2564
ฝึกอาชีพ  69 1 24 มี.ค. 2564
สมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  73 1 17 มี.ค. 2564
ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด  81 1 12 มี.ค. 2564
  (1)  


รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-669-334